Router soorten

Heel wat mensen hebben een internetaansluiting die via de normale telefoonlijn gaat, vandaar dat we het in dit artikelen over een ADSL router gaan hebben.

 

 Een modem zorgt ervoor dat informatiesignalen over een kanaal getransporteerd worden.

 

 LAN staat voor Local Area Network en het betreft een groep computers die rechtstreeks of door middel van een gedeeld medium met elkaar verbonden zijn.

 ISDN staat voor Integrated Services Digital Network, een vorm van digitale telefonie. Kort gezegd komt het erop neer, dat door de komst van ISDN de mogelijkheden van het bestaande telefoonnet zijn uitgebreid.

 

 Er zijn bekabelde en draadloze routers. Zoals voor veel apparatuur geldt, geldt ook hiervoor dat de draadloze variant steeds populairder wordt.

 

 VOiP staat voor voice over internet protocol. Het is een speciale techniek die gebruikt wordt om spraakcommunicatie mogelijk te maken via internet.

 WAN staat voor Wide Area Network. Meestal wordt er gesproken over WAN verbindingen.

 

 ADSL staat voor Asymmetric Digitale Subscriber Line. Het is een techniek waarmee je kunt internetten door middel van een vaste telefoonlijn.

 Modem routers hebben ook een modem functie. Ze zorgen voor een signaal dat binnen het hele netwerk dat aan de router hangt, wordt verspreid.

 

 Er wordt steeds meer draadloos gewerkt. Je hebt alleen een accesspoint of router nodig en een computer met een WLAN netwerkkaart. WLAN staat voor Wireless Local Area Network.

 VPN staat voor Virtual Private Network en is een zeer goedkope manier om een Wide Area Network uit te breiden.

 

 SDSL betekent Symmetric Digital Subcriber Line. Naast SDSL is er ook nog ADSL. Deze techniek zorgt ervoor dat er met een hoge snelheid signalen verstuurd worden via telefoonlijnen.

 

 Een computernetwerk is een bepaald systeem waardoor twee of meerdere personal computers met elkaar kunnen communiceren. Dit kan dan zowel een bekabeld netwerk zijn, dus via fysieke elektrische kabels of glasvezelkabels,

 

 Ethernet wordt al jaren gebruikt voor Local Area Networking (LAN). Tegenwoordig wordt echter steeds meer WAN gebruikt.

 

 DSL staat voor Digital Subscriber Line. Het is een digitale datacommunicatietechniek, waarbij de data op hoge snelheid wordt verspreid.